Bao giờ dân ở Dự án 30A Lý Thường Kiệt - Hà Nội được tái định cư?, kỳ cuối

14/04/2019 19:31

Bao giờ dân ở Dự án 30A Lý Thường Kiệt - Hà Nội được tái định cư?, kỳ cuối Trang chủTin tứcVăn hóaDu lịchQuản lý nhà nướcHoạt động du lịchDoanh nghiệpChính sáchĐào tạoCuộc thi viết về Du lịch H...

Kỳ cuối: Mọi thứ đã rõ như ban ngày, vẫn chậm! 

Việc Cục Thuế TP.Hà Nội bãi bỏ việc miễn tiền sử dụng đất, thuê đất đã làm cho tiến độ xây dựng công trình tại 30A Lý Thường Kiệt - 33 Hàng Bài bị đình trệ, không thể tiếp tục triển khai vì vậy dẫn đến chủ đầu tư (CĐT) sẽ vi phạm cam kết về thời gian bàn giao nhà cho các hộ dân và cơ quan, doanh nghiệp. Điều này làm ảnh hưởng đến uy tín của CĐT và có thể phát sinh khiếu nại, khiếu kiện không đáng có…

Tòa nhà 30A Lý Thường Kiệt, Hà Nội đang xây dựng

Mọi thứ đã “rõ như ban ngày”

Sau khi ban hành Quyết định số 50007/QĐ-CT-QLĐ về việc miễn tiền thuê đất và Quyết định số 50006/QĐ-CT-QLĐ về tiền sử dụng đất, Cục Thuế TP.Hà Nội chủ trì cuộc họp cùng Sở Xây dựng, Sở TN&MT, UBND quận Hoàn Kiếm, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư tài chính Toàn Cầu (gọi tắt là Công ty Toàn Cầu). Sau khi xem xét hồ sơ và các tài liệu liên quan, liên ngành TP.Hà Nội đã thảo luận và thống nhất: Trên cơ sở ý kiến của Sở Xây dựng về nguồn gốc khu đất trước đây của dự án nguyên thủy 1 biệt thự xây dựng trước năm 1954 nằm trong danh mục biệt thự không được bán theo đề án quản lý nhà biệt thự ban hành theo Nghị quyết 18/ NQ-HĐND ngày 10/12/2008. Tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 7/7/2017 đã xác định loại số 30 (bao gồm cả 30A) Lý Thường Kiệt ra khỏi danh mục biệt thự…

Trên cơ sở ý kiến của các Sở tại cuộc họp; ngày 28/9/2018, Cục Thuế TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 66081/ QĐ-CT-QLĐ về việc bãi bỏ Quyết định số 50007/QĐ-CT-QLĐ về việc miễn tiền thuê đất và Quyết định số 50006/QĐ-CTQLĐ về việc tiền sử dụng đất đối với dự án xây dựng lại khu tập thể (KTT) và cải tạo, sắp xếp lại trụ sở làm việc tại nhà 30A Lý Thường Kiệt do Công ty Toàn Cầu làm CĐT với lý do: Chưa đủ căn cứ xác định dự án xây dựng lại KTT và cải tạo, sắp xếp lại trụ sở làm việc tại nhà 30A Lý Thường Kiệt do Công ty Toàn Cầu làm CĐT thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 101/2015/ NĐ-CP; đồng thời chưa đủ cơ sở để triển khai thực hiện dự án.

Bức xúc trước những quyết định của các sở, ngành của TP.Hà Nội, ông Nguyễn Bá Tiến – Tổng Giám đốc Công ty Toàn Cầu đưa ra dẫn chứng tại văn bản số 213/ UBND-KH&ĐT ngày 10/1/2011 về việc chấp thuận đầu tư dự án xây dựng lại KTT 30A Lý Thường Kiệt của UBND TP.Hà Nội mục 17 ghi rõ trách nhiệm của các sở, ngành và chính quyền địa phương: Sở Xây dựng chỉ đạo các bộ phận chức năng thuộc Sở nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về các nội dung liên quan đến việc đề xuất công trình nhà 30A Lý Thường Kiệt là nhà biệt thự không bán và thực hiện kiểm tra, rà soát tổng thể danh mục biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước không bán ban hành kèm theo…

“Như vậy, việc nhà 30A Lý Thường Kiệt có phải là biệt thự không bán đã được UBND TP.Hà Nội trả lời từ khi chấp thuận đầu tư dự án. Đồng thời, tại khoản 1, Điều 1 Quyết định 2598/QĐ-UBND ngày 13/6/2012 của UBND TP.Hà Nội về việc thu hồi đất và giao đất cho CĐT thực hiện dự án có ghi: thu hồi 1.169,3m2 với hiện trạng gồm nhà tập thể 3 tầng, 4 tầng, nhà bê tông 6 tầng và nhà tạm. Điều này thể hiện rõ tại thời điểm này tại 30A Lý Thường Kiệt không còn có nhà biệt thự”, ông Tiến đưa ra các dẫn chứng.

Bên cạnh đó, trong quá trình tham gia lấy ý kiến thực hiện dự án, các sở, ngành của TP.Hà Nội đều thống nhất chủ trương xây dựng lại KTT 30A Lý Thường Kiệt và khẳng định cơ chế được áp dụng đối với dự án thực hiện theo quy định về việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn TP.Hà Nội. Do đó, CĐT thực hiện dự án được hưởng các quy định ưu đãi tại Quyết định 48/2008/ QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội ngày 28/7/2008 quy định về xây dựng, cải tạo lại chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn TP.Hà Nội.

Tạo điều kiện cho hộ dân sớm nhận nhà tái định cư

Thực tế, trong quá trình triển khai dự án, CĐT cũng đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định tại các Nghị định, Quyết định của Chính phủ, TP.Hà Nội. Cụ thể, CĐT phải chi trả toàn bộ chi phí trong 9 năm triển khai giải phóng mặt bằng, trong đó, chi phí bồi thường hỗ trợ, chi phí lo tạm cư và bố trí địa điểm tạm trung chuyển để di chuyển các hộ dân và cơ quan tổ chức đến khi tái hoàn trả lại tại tòa nhà mới là rất lớn.

Bên cạnh đó, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và hộ dân thuộc dự án được bố trí tái hoàn trả, tái định cư ngay tại tòa nhà mới sau này và không phải trả tiền cho chủ đầu tư phần diện tích hợp pháp cũ nhân hệ số quy đổi (đối với hộ dân từ 1,65 đến 2,25 lần) theo cơ chế “nhà đổi nhà”. Đồng thời, được bố trí gửi xe tại tầng hầm theo giá Nhà nước quy định. Tổng chi phí thực hiện các nội dung trên hết khoảng 200 tỷ đồng.

Như vậy, CĐT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm với các cơ quan, doanh nghiệp và các hộ dân thuộc dự án theo cơ chế chính sách về cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng xuống cấp trên địa bàn TP.Hà Nội tại Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 28/7/2008 của UBND TP.Hà Nội cũng như Nghị định 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Do đó, CĐT dự án thuộc đối tượng được hưởng các quy định ưu đãi tại Nghị định số 101/2015/NĐCP của Chính phủ.

Việc xác định CĐT dự án được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bao nhiêu? Các cơ quan, doanh nghiệp, hộ dân phải có nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước như thế nào là trách nhiệm của cơ quan thuế. Không thể vì khó khăn trong việc xác định này mà không (hoặc chậm) xác định số tiền sử dụng đất của CĐT. Vì việc này sẽ làm cho CĐT phát sinh thêm các chi phí không đáng có và không thể triển khai bước tiếp theo là bán sản phẩm để thu hồi vốn. Đồng thời, các cơ quan, doanh nghiệp, hộ dân thuộc dự án cũng không thể thực hiện được nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND, cũng như các quyết định của UBND TP.Hà Nội ban hành từ năm 2012 đến 2018 về dự án.

Đa số các hộ dân khi được hỏi, đều mong muốn: Chúng tôi đã tin tưởng và thực hiện theo chủ trương cải tạo chung cư cũ của TP.Hà Nội nên đã bàn giao nhà để bố trí tái định cư trở lại khi dự án xây dựng lại KTT và cải tạo, sắp xếp lại hoàn thành. Chúng tôi chỉ mong họ sớm hoàn thành dự án để sớm trở về nhà của mình.

Từ những Nghị định, Quyết định của Chính phủ, của TP.Hà Nội, sự cố gắng của CĐT trong quá trình triển khai thực hiện dự án xây dựng lại KTT và cải tạo, sắp xếp lại trụ sở làm việc tại nhà 30A Lý Thường Kiệt – 33 Hàng Bài cũng như nguyện vọng của các hộ dân, UBND TP.Hà Nội cần sớm chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan trên địa bàn, giải quyết các nội dung liên quan đến dự án xây dựng lại KTT 30A Lý Thường Kiệt – 33 Hàng Bài. Đồng thời, Cục Thuế TP.Hà Nội rà soát, điều chỉnh lại số tiền được miễn cho CĐT, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và hộ dân thuộc dự án; tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình cá nhân sớm nhận nhà tái định cư.

Nhóm PV

Theo baodulich.net.vn