Hà Nội cấm “xẻ thịt” tầng 1 nhà tái định cư cho thuê kinh doanh

UBND TP.Hà Nội yêu cầu các địa phương phải sử dụng tầng 1 nhà tái định cư đúng mục đích, không được lấy kinh doanh bất kỳ hình thức nào.