Các nhà cung ứng của Apple đẩy mạnh tăng ca để đáp ứng “nhu cầu khủng” của dòng iPhone 12

Nhu cầu mua iPhone 12 mới gia tăng mạnh tại nhiều thị trường buộc Apple phải thúc giục các đối tác trong chuỗi cung ứng và sản xuất tích cực tăng ca để tăng sản lượng iPhone mới cung cấp ra thị trường.