Chuyên gia: "20.000 thanh tra giao thông thì nhiều quá, nên tinh gọn"

Theo TS. Nguyễn Xuân Thuỷ, con số 20.000 thanh tra giao thông là quá nhiều, nếu giữ nhóm lực lượng này thì cần phải tinh gọn lại bộ máy.