Bộ trưởng Y tế New Zealand từ chức do vi phạm quy tắc về Covid-19

Bộ trưởng Y tế New Zealand David Clark đã từ chức sau khi bị chỉ trích dữ dội vì vi phạm quy tắc kiểm dịch Covid-19 cấp độ 4.