Đợt bùng dịch "từ trên trời rơi xuống" ở Bắc Kinh chỉ ra hàng loạt thách thức cho tăng trưởng của Trung Quốc

Ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc vẫn chưa thể xác định được ca F0 trong đợt bùng phát dịch ở thủ đô Bắc Kinh, nơi được coi là an toàn nhất đất nước trước đại dịch Covid-19.