29 năm không suy thoái nhưng Australia đã bị "hạ gục" vì Covid-19

Chuỗi 29 năm không suy thoái của kinh tế Australia đã buộc phải đi đến hồi kết, chấm dứt chuỗi tăng trưởng kinh tế dài nhất từ trước đến nay đối với 1 nền kinh tế phát triển.