Hội nghị quốc tế GEOTEC HANOI 2019: Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững

Hơn 260 báo cáo tóm tắt được gửi đến từ các chuyên gia đến từ 42 nước trên thế giới, cùng với sự ủng hộ, đồng hành của nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam cũng như châu Á đã chứng tỏ sức hút của GEOTEC HANOI 2019 – Hội nghị quốc tế mà CTCP FECON tổ chức và đồng hành từ năm 2011 đến nay.