Lee Kun Hee và 'Hội nghị 50 giờ liên tục'

Lee Kun Hee từng nói: “Thay đổi tất cả chỉ trừ vợ và con”. Tuyên bố đổi mới trong kinh doanh của ông là cảm hứng để E Ji Sung viết nên cuốn sách này. Tác phẩm là những bài học phát triển bản thân và chiến lược quản trị từ cuộc đời của Lee Kun Hee - Chủ tịch tập đoàn Samsung.