Ô nhiễm không khí trên toàn cầu giảm mạnh vì Covid-19

Không riêng ở châu Âu mà ở nhiều nơi khác trên thế giới, chất lượng không khí trong những ngày qua đã được cải thiện rõ rệt.