Nơi có đặc sản trứng hai lòng đỏ

Trung Quốc Trứng vịt hai lòng đỏ bổ dưỡng và hiếm có, nhưng thực khách sẽ thấy đặc sản này ở khắp các nhà hàng tại Cao Bưu.