GDP tăng trưởng thấp kỷ lục nhưng xuất siêu 6 tháng đầu năm vẫn gấp 2,4 lần cùng kỳ

29/06/2020 16:30

(Doanhnhan.vn) - Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, Việt Nam tiếp tục xuất siêu 4 tỷ USD. Đây là mức cao gấp 2,4 lần so với 1,7 tỷ USD xuất siêu của 6 tháng đầu năm 2019.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tính chung 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 238,4 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, xuất khẩu giảm 1,1%, nhập khẩu giảm 3%.

Trong đó, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 121,21 tỷ USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp tới 65,9% là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô), đạt 79,83 tỷ USD. Khu vực kinh tế trong nước ghi nhận mức 41,38 tỷ USD, chiếm 34,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

So với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 6,7%. Trong khi đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 11,7%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong 6 tháng qua ước tính đạt 117,17 tỷ USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 51,55 tỷ USD, tăng 0,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 65,62 tỷ USD, giảm 5,4%.

Riêng trong tháng 6/2020, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 21 tỷ USD, còn kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 20,5 tỷ USD, lần lượt tăng 9,5% và 12,8% so với tháng trước. 

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 5 xuất siêu 1 tỷ USD, và dự kiến tháng 6 xuất siêu 500 triệu USD. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, Việt Nam tiếp tục xuất siêu 4 tỷ USD. Đây là mức cao gấp 2,4 lần so với 1,7 tỷ USD xuất siêu của 6 tháng đầu năm 2019. 

Theo https://doanhnhan.vn/gdp-tang-truong-thap-ky-luc-nhung-xuat-sieu-6-thang-dau-nam-van-gap-24-lan-cung-ky-d30744.html