Chính quyền xã tự ý đặt biển cấm quay phim, chụp ảnh trước trụ sở

Nhiều trụ sở UBND xã ở huyện Tương Dương (Nghệ An) đặt biển “Khu vực cấm” hạn chế quyền quay phim, chụp ảnh kỷ niệm và quyền giám sát của người dân.