Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tập huấn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

15/11/2019 16:50

Tham dự tập huấn có trên 70 đại biểu là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tư vấn viên pháp luật và Hội thẩm nhân dân là hội viên hội Luật gia Việt Nam thuộc hội Luật gia 17 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Mục tiêu của tập huấn lần này là cung cấp thông tin, kiến thức tới các đại biểu để thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT; lợi ích của BHXH, BHYT đối với mỗi người dân và toàn xã hội; nắm chắc các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về BHXH, BHYT, nhất là mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và các giải pháp chủ yếu được nêu trong các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nắm vững các nội dung cơ bản trong pháp luật về BHXH và BHYT.

Chính sách - Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tập huấn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội, Trưởng ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật hội Luật gia Việt Nam khẳng định, BHXH và BHYT là hai chính sách lớn của quốc gia. Do đó, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Trong đó, có nhiều văn bản quan trọng như: Nghị quyết Số: 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW,ngày 23/5/2018 của BCHTW khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Quốc hội ban hành luật BHXH 2016 và luật BHYT 2015, BLHS cũng đã quy định 3 Điều (2014, 2015, 2016) về các tội về gian lận và trốn đóng BHXH; Chính phủ ban hành Nghị quyết Số: 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số:28-NQ/TW của Trung ương về cải cách chính sách BHXH và nhiều văn bản khác.

Đồng thời, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế và đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị - xã hội.

Chính sách - Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tập huấn: Pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (Hình 2).

Ông Nguyễn Văn Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội, Trưởng ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Huệ đã nêu một số thành tựu đạt được trong thời gian qua liên quan đến BHXH, BHYT. Tuy nhiên, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn một số hạn chế nhất định do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân: Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao.

Từ thực tiễn đó, nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cũng như chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, hội Luật gia Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức tập huấn với chủ đề: Pháp luật về BHXH và BHYT cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tư vấn viên pháp luật và Hội thẩm nhân dân là hội viên hội Luật gia Việt Nam thuộc 32 tỉnh, thành phố trực thuộc TW, đồng thời triển khai thí điểm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH và BHYT trực tiếp tại hai xã thuộc TP. Hà Nội và tỉnh Đồng Nai.

Ban tổ chức hội nghị tập huấn cũng hy vọng, thông qua tập huấn này, các đại biểu tham dự sẽ là những nhân tố quan trọng, tích cực lan tỏa tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH và BHYT.

Qua đó, vận động được nhiều đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đấu tranh, phê phán những biểu hiện vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, như: Doanh nghiệp trốn đóng, nợ BHXH, BHYT cho người lao động, trục lợi quỹ BHXH, BHYT.v.v.. Góp phần thực hiện thắng lợi hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội là BHXH và BHYT, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

PV

DMCA.com Protection Status
Theo www.nguoiduatin.vn