Chủ tịch quận, huyện chịu trách nhiệm nếu để người cách ly tại nhà đi lung tung

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, Chủ tịch UBND quận, huyện phải chịu trách nhiệm nếu người cách ly tại nhà nhưng đi lung tung.