Nghiên cứu khuyến nghị dừng bảo hộ ngành ôtô trong nước

Về khuyến nghị dừng bảo hộ ngành công nghiệp ôtô trong nước nêu trên báo chí, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu trong quá trình điều hành và hoàn thiện chính sách phát triển ngành ôtô và công nghiệp hỗ trợ...