[Info] Con đường công danh của ông Nguyễn Văn Hiến trước khi bị xoá tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân

22/09/2019 08:30

Infocus - [Info] Con đường công danh của ông Nguyễn Văn Hiến trước khi bị xoá tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân
Theo www.nguoiduatin.vn