Dù khó khăn nhưng đảm bảo cân đối ngân sách

6 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách đầu năm tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018, cả thu ngân sách trung ương và địa phương đều đạt khá.