Quảng Trị: Doanh nghiệp, địa phương tiên phong nói không với rác thải nhựa

Siêu thị nông sản hữu cơ Quảng Trị và TP.Đông Hà là hai đơn vị doanh nghiệp, địa phương tiên phong nói không với túi nilon, rác thải nhựa tại Quảng Trị. Đây được xem là tín hiệu tích cực hưởng ứng phong trào “Nói không với túi nilon, đồ nhựa dùng một lần” tại địa phương này…