Dai-ichi Life Việt Nam - Top 3 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” trong ngành bảo hiểm

Dai-ichi Life Việt Nam vừa lọt Top 3 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” năm 2018 trong ngành bảo hiểm, bao gồm lĩnh vực nhân thọ và phi nhân thọ tại Việt Nam.