Nam A Bank kỳ vọng lợi nhuận 1.000 tỷ, tiếp tục tăng vốn lên 7.000 tỷ đồng

29/06/2020 16:30

Kết quả kinh doanh khả quan

Báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức sáng 27/6, Phó Chủ tịch ngân hàng Nam Á Phan Đình Tân cho biết, năm 2019, Nam A Bank đã phát huy tốt lợi thế có sẵn, hoàn thành vượt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao.

Tài chính - Ngân hàng - Nam A Bank kỳ vọng lợi nhuận 1.000 tỷ, tiếp tục tăng vốn lên 7.000 tỷ đồng

Phó Chủ tịch Nam A Bank Phan Đình Tân trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT 

Cụ thể, tổng tài sản ngân hàng (thời điểm 31/12/2019) đạt gần 95.000 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 925 tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch đề ra. Nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,97%.

Trong năm 2019, Nam A Bank đã tăng vốn điều lệ đợt 1 thành công từ 3.353,5 tỷ đồng lên 3.890 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Hiện, ngân hàng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết cho phương án tăng vốn đợt 2 năm 2019 từ 3.890 tỷ đồng lên 5.000 tỷ. Dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 3/2020.

Kỳ vọng lớn năm 2020

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cổ đông Nam A Bank cũng thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ ngân hàng tiếp tục lên 7.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ sẽ thực hiện bằng phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức (57 triệu cổ phần - tương ứng 14,65% so với vốn điều lệ hiện hành) và thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ (143 triệu cổ phần - tương ứng 36,76% vốn điều lệ cuối năm 2019).

Ông Trần Khải Hoàn. - Phó TGĐ Thường trực ngân hàng Nam Á cho biết, tăng vốn điều lệ là một trong những giải pháp tối ưu để ngân hàng tăng cường tiềm lực tài chính, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn phụ thuộc vào kết quả tăng vốn điều lệ đợt 2 (từ 3.890 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng).

Về kế hoạch kinh doanh, ngân hàng Nam Á hướng tới mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.000 tỷ đồng, tổng tài sản tăng 23% so với năm 2019, đạt 116.000 tỷ đồng.

Năm nay, cổ đông cũng thống nhất việc trả cổ tức ở mức 14,65% bằng cổ phiếu.

Chia sẻ tại đại hội, lãnh đạo Nam A Bank cho biết quyết định trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm mục tiêu hỗ trợ cho kế hoạch tăng vốn điều lệ, giúp Ngân hàng có nền tảng tài chính ổn định để tiếp tục phát triển bền vững và lớn mạnh hơn.

Đáng chú ý, năm 2020, Nam A Bank cũng không nằm ngoài xu hướng niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán của hàng loạt nhà băng trong năm nay, như MSB, SCB hay ABBank... Các cổ đông ngân hàng Nam Á đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) trong năm nay.

Mai Hoa

Theo https://www.nguoiduatin.vn/nam-a-bank-ky-vong-loi-nhuan-1-000-ty-tiep-tuc-tang-von-len-7-000-ty-dong-a480381.html