Sách giáo khoa công nghệ giáo dục bị loại: Bộ GD&ĐT phản hồi như thế nào?

03/10/2019 05:30

Cụ thể, công văn trả lời của bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ký ngày 25/9 gửi PGS.TS Nguyễn Kế Hào, có ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Trong đó, nêu rõ: Sách giáo khoa là tài liệu triển khai chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể hóa yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh.

Sách giáo khoa định hướng về phương pháp giảng dạy và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Việc biên soạn, xuất bản sách giáo khoa của các tổ chức, cá nhân thực hiện công bằng, minh bạch và theo quy định của pháp luật.

Giáo dục - Sách giáo khoa công nghệ giáo dục bị loại: Bộ GD&ĐT phản hồi như thế nào?

Bộ sách giáo khoa công nghệ giáo dục của GS. Hồ Ngọc Đại bị loại, PGS.TS Nguyễn Kế Hào gửi kiến nghị và được Bộ phản hồi. (Ảnh minh họa).

Theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được quy định, bộ GD&ĐT đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018, vì vậy, sách giáo khoa do các nhà xuất bản đề nghị thẩm định lần này phải được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành kèm theo Thông tư này.

Văn bản trả lời của bộ GD&ĐT cũng dẫn Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/7/2017 quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa, tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa, thực hiện lộ trình triển khai Chưng trình giáo dục phổ thông mới, Bộ đã thành lập các hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1.

Các hội đồng quốc gia được thành lập và hoạt động theo đúng quy định tại Thông tư 33 với tinh thần nghiêm túc, khách quan, khoa học, công bằng.

Bộ GD&ĐT cũng khẳng định trong lần thẩm định này, 5 bộ sách của 9 môn học trong chương trình lớp 1 được nhà xuất bản có chức năng xuất bản sách giáo khoa đề nghị bộ GD&ĐT thẩm định.

Trong đó, các bản mẫu sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1, Toán lớp 1 do GS. Hồ Ngọc Đại chủ biên là một trong các bộ sách được nhà xuất bản Giáo dục đề nghị thẩm định. Qua thẩm định vòng 1, một số bản mẫu sách được xếp loại “Đạt nhưng cần sửa chữa” và có một số bản mẫu được xếp loại “Không đạt”.

Đối với bản mẫu sách giáo khoa Tiếng Việt 1 và Toán 1 do GS. Hồ Ngọc Đại chủ biên, văn bản trả lời của Bộ ghi rõ: “GS. Hồ Ngọc Đại và cộng sự đã được bộ GD&ĐT mời đến nghe thông báo kết quả, đối thoại với từng hội đồng thẩm định. Tại các buổi làm việc này, GS. Hồ Ngọc Đại và cộng sự đã nghe kết luận của các hội đồng và không có ý kiến thêm”.

Theo Thông tư 33, đối với các bản mẫu sách giáo khoa bị đánh giá “Không đạt", nếu các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng tiếp tục biên soạn sách giáo khoa, bản mẫu phải được xây dựng lại để tổ chức thẩm định, như thẩm định lần đầu.

Vì vậy, tập thể tác giả bản mẫu sách Tiếng Việt 1 và Toán 1 do GS. Hồ Ngọc Đại chủ biên có thể tiếp tục hoàn thiện các bản mẫu theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2018 và đề nghị thẩm định lại theo quy định tại Thông tư 33 để sách có cơ hội góp phần vào sự nghiệp đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

Trước đó, trong bản kiến nghị gửi Thủ tướng và Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ của trung tâm Công nghệ giáo dục, PGS.TS Nguyễn Kế Hào đã viết: Bộ sách này không giống sách cải cách giáo dục được triển khai rộng rãi trên phạm vi cả nước năm 1981, không giống sách của chương trình Tiểu học năm 2000 được triển khai rộng rãi năm 2002, mà góp phần tích cực làm lành mạnh và phát triển giáo dục Tiểu học trong thập niên 90 của thế kỷ trước, cũng như giai đoạn từ năm 2006-2007 đến nay.

Công nghệ giáo dục không phải bộ sách cần thay bằng sách cải cách hay của chương trình Tiểu học năm 2000, mà là bộ sách mới được thực tế cuộc sống lựa chọn.

Theo www.nguoiduatin.vn