Bộ Tài chính tiếp tục khuyến nghị không nên mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao

(Doanhnhan.vn) - Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 tháng Bộ Tài chính khuyến nghị vấn đề này tới doanh nghiệp và nhà đầu tư khi phát hành, cung cấp dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp.