Nam A Bank lãi hơn 300 tỷ đồng trong quý 1/2019

Tính đến hết 31/3/2019, tổng tài sản của Nam A Bank đạt gần 75 nghìn tỷ đồng, tăng 32% tương đương hơn 18 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018...