Bão số 5 cách Đà Nẵng 430 km, giật cấp 12

Vào 19 giờ ngày 17.9, vị trí tâm bão số 5 ngay trên khu vực phía Nam của quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nắng 430 km, cách Quảng Trị 540 km, cách Quảng Bình 600 km.