Lâm Vỹ Dạ cúi đầu xin lỗi và mong chồng tha thứ

"Chồng ơi em xin lỗi chồng trước và mong chồng tha lỗi cho em nếu em không giữ được tự trọng" – Lâm Vỹ Dạ nói.