Đề xuất miễn thuế linh kiện ô tô để thử nghiệm của VinFast

Linh kiện ô tô VinFast phục vụ hoạt động kiểm nghiệm, thử nghiệm được đề xuất miễn thuế xuất – nhập khẩu...