Những mẫu SUV giá 700-800 triệu đáng chú ý tại Việt Nam

Trong tầm giá 700-800 triệu đồng, người dùng có thể lựa chọn các mẫu SUV/CUV đô thị, 5 chỗ hoặc 7 chỗ.