Đầu tư công tăng tốc, bất động sản nhà ở sẽ “hồi sinh” mạnh mẽ?

Sự tăng tốc đầu tư công trong năm nay, đặc biệt là vào các dự án cơ sở hạ tầng, sự phục hồi kinh tế trong những năm tới được cho là sẽ hỗ trợ thị trường bất động sản.