Huawei hoãn bán Mate X tới tháng 9 nhưng vẫn dùng Android

Smartphone màn hình gập của Huawei có mặt trễ 5 tháng so với dự kiến không phải vì cấm vận của Mỹ mà do hoàn thiện lại thiết kế.