Moonlight Centre Point

Công ty của bầu Đức muốn xóa lỗ 3.264 tỷ đồng

31/08/2021 15:55

Hoàng Anh Gia Lai sẽ dùng 3.264 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần để xóa một phần khoản lỗ lũy kế của tập đoàn.

Theo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) công bố phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế, sửa đổi điều lệ bổ sung việc tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến, nghiệp vụ với các bên liên quan, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị…

Theo số liệu đã kiểm toán ngày 31/12/2020, HAGL có vốn điều lệ 9.275 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu gần 6.140 tỷ đồng. Trong đó, tập đoàn ghi nhận khoản lỗ lũy kế hơn 6.678 tỷ đồng do hoạt động kinh doanh liên tục đi xuống.

Dù vậy tập đoàn cũng có khoản thặng dư vốn cổ phần tích lũy cho đến nay là gần 3.264 tỷ đồng. Hội đồng quản trị HAGL theo đó dự định sử dụng toàn bộ nguồn vốn này để giảm lỗ lũy kế tương ứng.

Hoang Anh Gia Lai,  HAGl xoa lo luy ke,  Thang du von HAGL anh 1

Khoản thặng dư vốn cổ phần HAGL đã tích lũy cho đến nay. Nguồn: HAGL

Tuy nhiên trên báo cáo tài chính đến hết quý II (chưa soát xét), lỗ lũy kế tập đoàn này ghi nhận lên đến 7.549 tỷ đồng. Nếu chỉ dùng thặng dư vốn, tập đoàn vẫn còn khoản lỗ lũy kế gần 4.300 tỷ đồng cần được xử lý tiếp.

Cho đến nay HAGL vẫn đang tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 nhằm đảm bảo an toàn, tránh lây lan dịch bệnh. Đồng thời Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cũng cập nhật một số chi tiết về tình hình hoạt động.

Về kinh doanh, HAGL tập trung 2 mảng chủ lực là chăn nuôi heo và trồng cây ăn trái. Trong đó, tập đoàn sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống chuồng trại để sẵn sàng cho năm 2022 triển khai nuôi thêm 15.000 heo nái và 300.000 heo thịt xuất chuồng mỗi năm.

Đối với mảng trái cây, tập đoàn duy trì đầu tư 10.000 ha trồng cây các loại bao gồm chuối và các loại cây ăn trái khác. Riêng cây chuối, tại thời điểm này tập đoàn đã cơ bản đầu tư trồng hoàn thiện được 5.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Dự kiến năng suất thu hoạch chuối bình quân từ năm 2022 sẽ đạt 50 tấn/ha.

Về tài chính, HAGL khẳng định cơ bản việc tái cơ cấu tài chính đã hoàn thành. Nợ của tập đoàn giảm đáng kể và chỉ còn chủ yếu khoản nợ trái phiếu BIDV.

Tập đoàn có kế hoạch thanh lý một số tài sản không tạo ra lợi nhuận, tập trung thu hồi nợ từ các bên liên quan và sử dụng dòng tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn tất trả nợ trái phiếu này trước cuối năm 2025.

Bạn đang đọc bài viết "Công ty của bầu Đức muốn xóa lỗ 3.264 tỷ đồng" tại chuyên mục TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline: 0903781209, hoặc gửi về địa chỉ email: chuyendongthitruong.vn@gmail.com - phutrachnoidung@gmail.com.