Bỏ túi hàng nghìn tỷ đồng nhờ “đổ rác” cho Samsung

Một doanh nghiệp ở Bắc Ninh kiếm bộn tiền nhờ xử lý chất thải cho tập đoàn điện tử Samsung ở hai khu công nghiệp thuộc Bắc Ninh và Thái Nguyên.