Ông Trần Bá Dương: Có người nói tôi coi chừng khi cứu HAGL của bầu Đức

Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương kể từng có người nói với ông rằng "không cứu nổi Hoàng Anh Gia Lai" và nếu nhảy vào, khó khăn của Hoàng Anh Gia Lai cũng sẽ khiến chính Thaco gặp khó.