Hội thảo hướng dẫn mô hình hoà giải cơ sở của hội Luật gia Việt Nam

Ngày 17/9, tại Hà Nội, hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tổ chức hội thảo "tài liệu hướng dẫn mô hình hoà giải ở cơ sở của hội luật gia Việt Nam”. Hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ chuyên gia.