Ngân hàng khó xoay xở với quy định cung cấp thông tin tài khoản

Nhiều doanh nghiệp lo ngại các quy định mới về thuế theo Nghị định 126/2020, bao gồm việc phải cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế.