Không thắng được thị trường, đế chế đầu tư của Warren Buffett có năm tồi tệ nhất thập kỷ

2019 cũng là năm thứ ba liên tiếp công ty Berkshire Hathaway không có thương vụ thâu tóm cổ phần lớn nào dù nắm giữ khối tiền mặt khổng lồ...