Mỹ: Cô hiệu trưởng lên facebook live kể chuyện đều đặn hàng tuần cho học sinh

 Cô hiệu trưởng Belinda George (42 tuổi) tuần nào cũng đều đặn kể chuyện trước giờ đi ngủ cho các bạn học sinh trên Facebook Live vào mỗi thứ Ba. >>Mỹ: Nam sinh làm thêm suốt 2 năm để mua xe lăn cho bạn >>Mỹ: Răng sữa của học sinh bị mất, giáo viên viết thư "giải trình" gửi bà tiên răng