Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không ngừng nâng cao kiến thức, là chỗ dựa pháp lý của người dân

11/02/2024 00:11

Trong năm qua, Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua, gắn với nhiệm vụ chính trị.

Công tác Hội và phong trào thi đua đạt nhiều kết quả

Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực sự là một địa chỉ tin cậy, chỗ dựa pháp lý người dân.

Chia sẻ về kết quả công tác hội và phong trào thi đua năm 2023, ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vai trò vị trí của Hội Luật gia tỉnh và các cấp Hội đã được khẳng định, tạo niềm tin đối với cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, được thể hiện qua công tác xây dựng chính sách pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tham gia giám sát thực hiện pháp luật… phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị về phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không ngừng nâng cao kiến thức, là chỗ dựa pháp lý của người dân

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: (Gio Linh).

Về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, trong năm 2023 Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cấp Hội đã tham gia với trách nhiệm cao, tổ chức 76 hội nghị, góp ý 547 lượt dự thảo luật và văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh. Thẩm định, rà soát và kiểm tra 197 các văn bản dưới luật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức tại địa phương.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền với 81 cuộc trực tiếp, có 6.285 lượt người tham gia. Phối hợp tổ chức 132 cuộc với hơn 12.124 lượt người tham gia…

Song song đó, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn giải quyết khiếu nại, hoà giải ở cơ sở được Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam về tiếp công dân tại trụ sở, Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai và chỉ đạo các cấp hội thực hiện nghiêm túc, xây dựng nhiều mô hình hay cùng hình thức hoạt động hiệu quả tại nhiều đơn vị, địa phương như mô hình: “pháp luật và cuộc sống”; “hoà giải thành”; “hỏi đáp giữa người lao động và doanh nghiệp”.

Qua đó, đã tư vấn pháp luật 1.866 vụ việc, trợ giúp pháp lý 306 vụ việc, tham gia tư vấn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 86 vụ việc, tham gia hoà giải 463 vụ, hoà giải thành 378 vụ việc.

Bên cạnh đó, Hội Luật gia tỉnh này đã phản ánh và cung cấp nhiều thông tin có giá trị về dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng về lĩnh vực đất đai, đấu thầu dự án trên địa bàn tỉnh cho cơ quan Nội chính và các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương xem xét.

Tham gia giám sát liên ngành 61 đợt do UBMTTQ và các đoàn giám sát của HĐND các cấp chủ trì đối với các sự kiện chính trị tại địa phương như: chính sách hỗ trợ hộ nghèo, công tác bảo vệ quyền trẻ em, các hoạt động khám chữa bệnh, công tác chấp hành pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật…

Trong năm 2023, công tác tổ chức hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, then chốt của Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đáng chú ý, đã thành lập 1 chi Hội Luật gia trực thuộc là Chi Hội Luật gia Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh với 11 hội viên, cùng với đó là kết nạp 46 hội viên mới.

Về công tác thi đua khen thưởng, Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tặng 1 bằng khen cho tập thể và 1 cho cá nhân. Hội Luật gia các cấp được các ngành, cơ quan và UBND cấp huyện, thị, thành phố tặng 18 giấy khen tập thể, 27 giấy khen cá nhân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả làm được, Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều tồn tại, hạn chế như phong trào thi đua của một số cấp hội còn yếu, không đồng đều, thông tin báo cáo còn chậm. Hoạt động của hội chưa gắn kết với phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, cơ quan, đơn vị để tạo sự lôi cuốn.

Công tác phản biện xã hội và giám sát thi hành pháp luật chưa chủ động, công tác cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương còn nhiều hạn chế, số vụ tham nhũng ngày càng nhiều và phức tạp gây dư luận bức xúc trong xã hội.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không ngừng nâng cao kiến thức, là chỗ dựa pháp lý của người dân (Hình 2).

Thành viên Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. (Ảnh: Gio Linh).

Là chỗ dựa pháp lý cho người dân

Để hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng vững mạnh và có chiều sâu, về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024, công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội, trong việc nghiêm cứu, tọa đàm, đóng góp ý kiến vào các dự án, dự thảo luật và các văn bản khác.

Bên cạnh đó, tích cực nghiên cứu học tập, không ngừng nâng cao kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm chuyên nghiệp hoá công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoà giải ở cơ sở… đúng nghĩa là chỗ dựa về pháp luật của người dân.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không ngừng nâng cao kiến thức, là chỗ dựa pháp lý của người dân (Hình 3).

Thành viên Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. (Ảnh: Gio Linh).

Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục thực hiện tốt chủ trương giải pháp lớn về công tác tổ chức, cán bộ đã đề ra trong Nghị quyết của Ban chấp hành Hội luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024, làm tốt công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức hội cơ sở. Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản đúng mục đích, đúng pháp luật.

Trong năm 2024, Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng xác định tiếp tục làm tốt hơn nữa, có hiệu quả phong trào thi đua, khen thưởng; công tác bảo vệ quyền trẻ em; công tác cải cách tư pháp, hành chính, giám sát thực hiện pháp luật, phản biện xã hội… Đặc biệt là công tác tổ chức Đại hội Hội Luật gia các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Gio Linh

Bạn đang đọc bài viết "Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không ngừng nâng cao kiến thức, là chỗ dựa pháp lý của người dân" tại chuyên mục CHUYỂN ĐỘNG 24H. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline: 0903781209, hoặc gửi về địa chỉ email: chuyendongthitruong.vn@gmail.com - phutrachnoidung@gmail.com.