Huy động thêm 2.400 tỷ đồng từ phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ

15/05/2019 20:59

Ngày 15/5/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã huy động tổng cộng 2.400 tỷ đồng sau phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.

Cụ thể, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Đối với kỳ hạn 10 năm có tám thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,72%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/5/2019).

Ảnh minh họa

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có bảy thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,06%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/5/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có bốn thành viên dự thầu, huy động được 400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,88%/năm, cao hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/5/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 87.930,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Ngọc Linh

Theo thuonghieucongluan.com.vn