Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai

Theo Quyết định số 1188/QĐ-TTg được Thủ tướng ký ban hành, Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.