ACIAR được trao Huân chương Hữu nghị ghi nhận những đóng góp cho phát triển nông nghiệp tại Việt Nam

Ngày 12/6, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) đã vinh dự được trao tặng Huân chương Hữu nghị từ Nhà nước Việt Nam.