Khách Tây: 'Đường phố ở TP HCM sạch hơn Bangkok'

12/08/2019 20:30

Du khách nước ngoài nói môi trường ở TP HCM sạch hơn một số nơi, do nhiều thùng rác đặt trên phố nhưng vẫn cần cải thiện để tốt hơn.

Khách Tây nói về môi trường ở TP HCM
 
 

Phong Vinh - Khoa Lai

Theo vnexpress.net