Lên Shark Tank gọi vốn 100.000 USD cho 1% công ty, startup này đã thuyết phục được cả hai Shark Bình, Shark Dũng

(Doanhnhan.vn) - Đức Hoàn và đội ngũ đã đầu tư vào dự án 1,2 triệu đô, bao gồm tiền mặt và lương thưởng, cổ phiếu. Cũng theo CEO này, doanh nghiệp đã hoà vốn ở phân khúc tiếng anh, và đang gọi vốn để đầu tư các ngôn ngữ khác.