NEW GALAXY NHA TRANG

Lợi nhuận quý III khu công nghiệp Nam Tân Uyên giảm 50%

17/10/2021 20:10

Lợi nhuận sau thuế quý III của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên đạt gần 49 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ 2020.

Kết quả báo cáo tài chính quý III mới công bố của CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) cho thấy doanh thu thuần đạt gần 38 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ. Sự sụt giảm này là do doanh thu từ mảng kinh doanh bất động sản đầu tư chỉ bằng 27% so với quý III năm trước. Do đó, lợi nhuận gộp của NTC chỉ còn hơn 21 tỷ đồng, giảm 74%.

Doạnh thu tài chính của NTC cũng ghi nhận giảm 17% còn gần 42 tỷ đồng do lãi tiền gửi và cho vay thu về ít hơn cùng kỳ.

Chi phí tài chính, bán hàng và quản lý đều giảm lần lượt 98%, 21% và 29%. Tuy nhiên, chi phí giảm mạnh đủ để giúp kết quả kinh doanh của NTC tăng trưởng trong quý III với lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt gần 49 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, giá vốn gần như không đổi khiến lợi nhuận gộp giảm đến 21%, chỉ đạt hơn 111 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 5 quý gần nhất của KCN Nam Tân Uyên

NhãnQuý III/2020Quý IV/2020Quý I/2021Quý II/2021Quý III/2021
Doanh thu Tỷ đồng 102.868.868.259.137.5
Lợi nhuận sau thuế
97.941.5112.750.748.6

Sau khi cộng doanh thu tài chính và trừ đi các loại chi phí khác, NTC báo lãi sau thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 212 tỷ, giảm 11%. NTC đặt kỳ vọng lãi sau thuế gần 227 tỷ đồng trong năm 2021. Do đó, doanh nghiệp đã hoàn thành 93,5% mục tiêu lợi nhuận đề ra sau 9 tháng đầu năm.

Tổng tài sản doanh nghiệp tại thời điểm cuối tháng 9 giảm 7% so với đầu năm, về mức 4.141 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tiền gửi giảm 16%, còn gần 1.299 tỷ đồng, chủ yếu do NTC không còn ghi nhận khoản mục tương đương tiền 190,2 tỷ.

Tính đến cuối tháng 9, nợ phải trả của NTC giảm 10% so với đầu năm, còn gần 3.400 tỷ đồng. Cả vay nợ ngắn hạn và dài hạn đều giảm lần lượt 68% và 96% khiến tổng nợ vay giảm 68%, về mức 188 tỷ đồng.

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn của NTC tuy giảm gần 40% so với đầu năm nhưng nhờ có thêm doanh thu dài hạn nên tổng doanh thu chưa thực hiện của công ty tăng nhẹ 2%, đạt 3.050 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết "Lợi nhuận quý III khu công nghiệp Nam Tân Uyên giảm 50%" tại chuyên mục BẤT ĐỘNG SẢN. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline: 0903781209, hoặc gửi về địa chỉ email: chuyendongthitruong.vn@gmail.com - phutrachnoidung@gmail.com.