Nghệ An: HĐND tỉnh dự kiến chất vấn 2 nhóm vấn đề tại kỳ hợp thứ 17

06/12/2023 12:04

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII dự kiến chất vấn hai nhóm vấn đề liên quan đến ngành Tài nguyên & Môi trường và ngành Du lịch.

Chiều 5/12,  HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 17.

Trong kỳ họp này, HĐND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kết quả công tác năm 2023, nhiệm vụ năm 2024 của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo liên quan.  Xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp dự kiến chất vấn 2 nhóm nội dung; gồm: Công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh và các tổng đội thanh niên xung phong (do Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp trả lời); Giải pháp để phát triển du lịch Nghệ An thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (do Sở Du lịch trực tiếp trả lời).

Sự kiện - Nghệ An: HĐND tỉnh dự kiến chất vấn 2 nhóm vấn đề tại kỳ hợp thứ 17

Các đại biểu tham dự cuộc họp. 

Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh để nhận diện bối cảnh; phân tích, đánh giá sát thực, khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được; chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém, bất cập, nguyên nhân khách quan và chủ quan. Qua đó, đề xuất, hiến kế quyết định sát đúng các mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách năm 2024 đạt kết quả cao nhất; gắn với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét thông qua 35 dự thảo Nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác nhân sự. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận về những nguyên tắc, mục tiêu, chính sách của từng nghị quyết; phân tích, đánh giá thấu đáo các tác động của chính sách và các nội dung cụ thể quy định trong nghị quyết, bảo đảm nghị quyết HĐND tỉnh thống nhất, đồng thuận cao khi quyết nghị, tạo thuận lợi, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện.

HĐND tỉnh thực hiện giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, một số cơ quan, đơn vị trình tại kỳ họp theo quy định. Xem xét Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

 Kỳ họp diễn ra từ chiều 5/12 đến ngày 7/12/2023

Bạn đang đọc bài viết "Nghệ An: HĐND tỉnh dự kiến chất vấn 2 nhóm vấn đề tại kỳ hợp thứ 17" tại chuyên mục CHUYỂN ĐỘNG 24H. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline: 0903781209, hoặc gửi về địa chỉ email: chuyendongthitruong.vn@gmail.com - phutrachnoidung@gmail.com.