BIEN HOA UNIVERSE

Nhiều thiếu sót trong mua sắm tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

12/01/2021 07:54

Thanh tra phát hiện, trong quá trình quản lý, điều hành công tác đấu thầu, mua sắm và nghiệm thu, thanh quyết toán tài sản công năm 2018 và 2019 còn thiếu sót.

Thiếu sót trong đấu thầu, mua sắm

Ông Lương Công Tuấn, Chánh Thanh tra TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa ban hành kết luận thành tra việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý tài chính, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.

Theo ông Tuấn, đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ của 8 gói thầu mua sắm tài sản công do ban Quản lý là cơ quan thực hiện mua sắm với tổng giá trị trúng thầu hơn 611 triệu đồng.

Tin nhanh - Nhiều thiếu sót trong mua sắm tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.

Thanh tra phát hiện, trong quá trình quản lý, điều hành công tác đấu thầu, mua sắm và nghiệm thu, thanh quyết toán tài sản công năm 2018 và 2019 còn tồn tại, thiếu sót về trình tự, thủ tục.

Ban quản lý thực hiện quy trình chỉ định thầu đối với các gói thầu mua sắm, sửa chữa nhưng không có văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là chưa đúng theo quy định.

Đơn vị không ban hành quyết định thành lập các Tổ chuyên gia như lập, thẩm định hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu mà ban Quản lý chỉ thành lập 1 Tổ chuyên gia đấu thầu cho từng gói thầu để triển khai công tác đấu thầu là không đúng quy định.

Đối với gói thầu Mua sắm vật tư lắp đặt đường ống cung cấp nước điện giải ra cầu cảng, đường nội bộ và chợ đầu mối tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang còn một số thiếu sót như: Không có Báo cáo thẩm định Hồ sơ yêu cầu, không có Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra, ban Quản lý chưa lập danh mục, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu mua sắm, sửa chữa tài sản công theo quy định.

Phải chấn chỉnh

Để khắc phục những tồn tại, thiếu sót trên, Chánh Thanh tra thành phố  này kiến nghị Trưởng ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang Đà Nẵng, tổ chức họp rút kinh nghiệm và chấn chỉnh đối với các bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, thiếu sót trong công tác mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công.

Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang phải báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra TP.Đà Nẵng để kiểm tra, giám sát theo quy định.

“Ban quản lý có quyền khiếu nại và giải trình về kết luận, kiến nghị của Chánh Thanh tra thành phố này theo Điều 57 của Luật Thanh tra. Trong khi chờ giải quyết, đối tượng thanh tra phải thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị nêu trên theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Thanh tra TP.Đà Nẵng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày công bố kết luận”, ông Tuấn cho hay.

Bạn đang đọc bài viết "Nhiều thiếu sót trong mua sắm tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang" tại chuyên mục CHUYỂN ĐỘNG 24H. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline: 0903781209, hoặc gửi về địa chỉ email: chuyendongthitruong.vn@gmail.com - phutrachnoidung@gmail.com.