Nơi chứa gỗ hoá thạch triệu năm tuổi ở Gia Lai

15/05/2019 18:30

Qua hàng triệu năm, người ta tìm thấy những mẫu gỗ hoá thạch bị chôn vùi dưới dòng nham thạch núi lửa.

Nơi chứa gỗ hoá thạch triệu năm tuổi ở Gia Lai
 
 
Theo vnexpress.net