SCIC đăng ký bán thoái toàn bộ vốn tại Vocarimex, dự thu 1.255 tỷ đồng

SCIC vừa thông báo bán đấu giá hơn 42 triệu cổ phần của Vocarimex, dự tính thu về hơn 1.255 tỷ đồng.

Theo đó, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa thông báo sẽ bán đấu giá toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex, VOC).

Cụ thể, SCIC đăng ký bán hơn 44,2 triệu cổ phần tại Vocarimex, tương đương giảm tỉ lệ sở hữu từ 36,3% xuống còn 0% vốn điều lệ. Mức giá khởi điểm của lô cổ phần là 1.255 tỷ đồng, tương đương 28.400 đồng/CP.

Theo đó, giao dịch được thực hiện theo phương thức bán đấu giá công khai theo lô cổ phần với tỉ lệ đặt cọc là 10% giá trị lô đăng ký mua.

Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc được xác định từ ngày 18/10/2021 đến ngày 1/11/2021. Thời gian tổ chức đấu giá bắt đầu từ 14h30 ngày 8/11/2021 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đại lý đấu giá có trách nhiệm thông báo cho tổ chức bán đấu giá danh sách nhà đầu tư thay đổi hoặc hủy đăng ký (nếu có) và nộp bản gốc đơn đề nghị thay đổi tham gia đấu giá hoặc đơn đề nghị hủy tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho Hội đồng đấu giá trước 14 giờ ngày 8/11/2021.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, Vocarimex được thành lập từ năm 1976 với lĩnh vực kinh doanh chính là kinh doanh dầu thực vật, với các sản phẩm dầu thực vật thô được sản xuất từ các nguyên liệu cọ, đậu nành...; các sản phẩm dầu thực vật bán thành phẩm, bán tinh luyện và dầu thực vật thành phẩm tinh luyện.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2021, Vocarimex ghi nhận doanh thu và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong quý đạt gần 267 tỷ đồng, giảm 56% so với quý 2/2020. Trừ chi phí vốn, công ty lãi gộp 15,7 tỷ đồng quý 2, biên lợi nhuận gộp ghi nhận mức 5,8%.

Ngoài ra, doanh thu tài chính trong quý cũng giảm 31 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 111 tỷ đồng chủ yếu do giảm phần cổ tức, lợi nhuận được chia. Sau khi khấu trừ chi phí, Vocarimex ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế đạt hơn 108 tỷ đồng, giảm 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt gần 743 tỷ đồng, giảm 46,3% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 119 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 11,6%, xuống còn 117 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối kỳ đạt 437 tỷ đồng.

Năm 2021, công ty này đặt kết quả doanh thu 1.280 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 57 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 72% và 108% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm.

PHƯƠNG LY

Link nội dung: https://chuyendongthitruong.vn/scic-dang-ky-ban-thoai-toan-bo-von-tai-vocarimex-du-thu-1255-ty-dong-120470.html