Bà Đặng Thị Hoàng Yến xuất hiện với tên mới

Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo Đặng Thị Hoàng Yến sử dụng thêm tên Maya Dangelas trong các tài liệu, dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Trong đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, các tài liệu được ký bởi Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo Đặng Thị Hoàng Yến có thêm tên Maya Dangelas. Cái tên này cũng được MC nhắc đến khi giới thiệu chủ tịch Tân Tạo thay vì tên “Đặng Thị Hoàng Yến”.

Tại đại hội, bà Yến nhận xét dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh đến Tân Tạo khi khách hàng của doanh nghiệp này gồm nhiều nhà đầu tư nước ngoài và việc hạn chế đi lại giữa các quốc gia khiến họ không thể đến Việt Nam.

Sau năm 2020 bị tác động bởi dịch bệnh và tập trung vào các vấn đề nội bộ bên trong tập đoàn, Tân Tạo sẽ ưu tiên vào 3 chiến lược chính trong năm 2021.

Đầu tiên là thu hút nhà đầu tư lớn để lấp đầy khu công nghiệp Tân Đức. Tiếp theo, tập đoàn sẽ tập trung thực hiện các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án khu công nghiệp Sài Gòn Mê Kông diện tích 200 ha. Mục tiêu của Tân Tạo là khởi công dự án này vào năm tới và có thể đưa vào kinh doanh năm 2023.

Cuối cùng, Tân Tạo sẽ tiếp tục việc đầu tư vào Mỹ để đa dạng ngành nghề kinh doanh, liên doanh với đối tác Mỹ để thực hiện dự án khu công nghiệp dược phẩm. ITA cũng dự định thành lập liên doanh để phát triển mảng kính thông minh.

Trả lời thắc mắc của cổ đông, bà Yến cho biết làn sóng các nhà sản xuất dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc là cơ hội lớn cho Việt Nam nói chung và Tân Tạo nói riêng. Công ty đã thu hút được một số doanh nghiệp lớn của Nhật Bản.

Về việc liên doanh với đối tác tại Mỹ, bà Yến kỳ vọng đây sẽ là động lực quan trọng cho Tân Tạo trong tương lai. Lĩnh vực kính thông minh theo bà Yến có thể giúp công ty tăng trưởng vượt bậc.

Tân Tạo dự kiến tăng trưởng mạnh năm 2021
Kết quả kinh doanh hợp nhất của Tân Tạo từ năm 2017
Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021F
Doanh thu thuần tỷ đồng 675 489 1307 649 910
Lợi nhuận sau thuế   8 83 206 179 237

Năm 2021, Tân Tạo đặt mục tiêu tổng doanh thu 910 tỷ và lợi nhuận sau thuế 237 tỷ đồng. So với kết quả 2020, hai chỉ tiêu kinh doanh này của Tân Tạo cao hơn lần lượt 40% và 35%.

 

Link nội dung: https://chuyendongthitruong.vn/ba-dang-thi-hoang-yen-xuat-hien-voi-ten-moi-83036.html