Bệnh viện Chợ Rẫy báo cáo Bộ Y tế vụ khoan nhầm cẳng chân

Tối 18/6, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, có văn bản báo cáo Bộ Y tế về việc khoan nhầm cẳng chân của bệnh nhân gãy đốt sống ngực.