Đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc điều trị tim mạch Young II Captopril Tablet

(Tieudung.vn) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn số 19942 /QLD-CL yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc viên nén Young II Captopril Tablet do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng Captopril, giới hạn Captopril disulTid, độ hòa tan.