cattuongwesternpearl

Thông báo mới nhất về việc tạm dừng tách thửa ở Tp.Nha Trang

27/09/2022 20:01

Trước thông tin gây tranh cãi về việc tạm dừng việc tách thửa trên địa bàn Tp.Nha Trang, Chủ tịch UBND Thành phố này đã tổ chức cuộc họp và kết luận về vấn đề này.

Ngày 26/9, UBND Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố này tại cuộc họp thống nhất xử lý đề nghị của Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Nha Trang về dừng tách thửa quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Theo đó, ngày 23/6, tại cuộc họp xử lý vấn đề trên, sau khi nghe ý kiến của các đơn vị liên quan, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND Tp.Nha Trang đã đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Tp.Nha Trang cân nhắc việc giải quyết tách thửa theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Không để xảy ra trường hợp phân lô bán nền sai quy định, lưu ý phải bảo đảm thực hiện đúng điều 75a Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 4/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

Trong trường hợp cần thiết để lấy ý kiến của các ngành chuyên môn thuộc UBND Tp.Nha Trang thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Tp.Nha Trang có văn bản đề nghị Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND xã để được phối hợp thực hiện.

Bất động sản - Thông báo mới nhất về việc tạm dừng tách thửa ở Tp.Nha Trang

Tp.Nha Trang đã có thông báo kết luận cuộc họp thống nhất xử lý việc tạm dừng tách thửa quyền sử dụng đất trên địa bàn theo hướng đảm bảo quyền của người dân nhưng không để phân lô bán nền sai quy định.

Trước đó, UBND Tp.Nha Trang đã có Văn bản số 6574 gửi Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tp.Nha Trang, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị về việc tạm dừng tách thửa trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, UBND Tp.Nha Trang nhận thấy một số trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng chung cho các hộ dân (với mục đích làm lối đi chung khi tách thửa).

Tuy nhiên qua kiểm tra, các trường hợp nói trên chưa thực hiện theo quy định tại Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 65 Nghị định số 43 của Chính phủ. Đồng thời, phần diện tích đất sử dụng chung này không phù hợp quy hoạch đất giao thông theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

Do đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích sử dụng chung là chưa phù hợp quy định…

Vì vậy, để đảm bảo thống nhất việc thực hiện thủ tục tách thửa đúng quy định về đất đai, phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, UBND Tp.Nha Trang tạm dừng việc tách thửa cho đến khi quyết định quy định tách thửa mới được ban hành, làm cơ sở thống nhất việc thực hiện chính sách đất đai trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau khi có văn bản trên của UBND Tp.Nha Trang, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tp.Nha Trang đã có văn bản phản hồi về việc tạm dừng tách thửa trên địa bàn.

Trong công văn phản hồi, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tp.Nha Trang đề nghị UBND Tp.Nha Trang cho biết rõ là: Tạm dừng việc tách thửa đối với các trường hợp có bố trí diện tích để mở lối đi chung, sử dụng chung hay tạm dừng tất cả các trường hợp tách thửa trên địa bàn Tp.Nha Trang cho đến khi có quyết định tách thửa mới được ban hành.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tp.Nha Trang cho rằng, các quy định của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tách thửa trên địa bàn vẫn còn hiệu lực thi hành. Vì vậy, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tp.Nha Trang không có cơ sở để từ chối giải quyết tách thửa đất của công dân khi đáp ứng đủ điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa.

Châu Tường

Bạn đang đọc bài viết "Thông báo mới nhất về việc tạm dừng tách thửa ở Tp.Nha Trang" tại chuyên mục BẤT ĐỘNG SẢN. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline: 0903781209, hoặc gửi về địa chỉ email: chuyendongthitruong.vn@gmail.com - phutrachnoidung@gmail.com.