BIEN HOA UNIVERSE

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Xử lý nghiêm nhiều vụ việc liên quan đến cán bộ diện T.Ư quản lý

26/01/2021 16:05

Nhiều vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến một số cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý được phát hiện, xử lý nghiêm minh trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tại Đại hội XIII của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, trình bày báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.

Diễn đàn - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Xử lý nghiêm nhiều vụ việc liên quan đến cán bộ diện T.Ư quản lý

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.

Mở đầu bài phát biểu, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. Kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng năm qua do ảnh hướng của dịch Covid-19.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương là khu vực phát triển năng động nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định, trong đó có tình hình Biển Đông. Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, các vấn đề về an ninh phi truyền thống ảnh hưởng đến sự phát triển của nước ta, biến đổi khí hậu, thiên tai gây thiệt hại nặng nề.

Song, trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Trung ương đã tập trung lãnh đạo Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu Đại hội XII đề ra và đạt được nhiều thành tích quan trọng.

Kiểm điểm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Thường trực Ban Bí thư nói tập thể Ban Chấp hành Trung ương đã nghiên cứu, lãnh đạo, triển khai Nghị quyết Đại hội XII với cách làm mới, toàn diện, hiệu quả hơn. Ban Chấp hành Trung ương đã đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Trung ương trên tất cả các lĩnh vực.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, Thường trực Ban Bí thư cho biết, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; từng bước hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, thực hiện đồng bộ giữa xử lý kỷ luật, xử lý hành chính với xử lý hình sự.

Diễn đàn - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Xử lý nghiêm nhiều vụ việc liên quan đến cán bộ diện T.Ư quản lý (Hình 2).

Đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tạo ra sức mạnh đồng bộ để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc và thu hồi tài sản thất thoát được chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

“Nhiều vụ việc, vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến một số cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý được phát hiện, xử lý nghiêm minh. Tạo dấu ấn quan trọng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng”, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Cũng theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương cơ sở; ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, khắc phục dần tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và tạo sự chuyển biến rõ rệt. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng đã lập 36 đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư làm trưởng đoàn.

Các đoàn đã kiểm tra 110 lượt tổ chức đảng, trong việc chấp hành Điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Xem xét thi hành kỷ luật với 10 tổ chức đảng, 52 cán bộ đảng viên vi phạm, trong đó có những cán bộ chủ chốt, nắm giữ chức vụ cao, sĩ quan cao cấp. Một số trường hợp phải xử lý hình sự, dư luận quan tâm, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành.

Về công tác phòng chống tham nhũng, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ đạo, chỉ thị về công tác này. Từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế, xã hội về lĩnh vực này, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, một trong những bài học kinh nghiệm rút ra là chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng.

 “Thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị, trước hết là trong Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời, phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân”, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nói.

Minh Khánh

Bạn đang đọc bài viết "Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Xử lý nghiêm nhiều vụ việc liên quan đến cán bộ diện T.Ư quản lý" tại chuyên mục CHUYỂN ĐỘNG 24H. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline: 0903781209, hoặc gửi về địa chỉ email: chuyendongthitruong.vn@gmail.com - phutrachnoidung@gmail.com.