Toàn cảnh thị trường nhà đất TP.HCM năm 2019

Vốn FDI ngành bất động sản sụt giảm 75%, ảnh hưởng đến số lượng dự án mới bán ra, khiến thị trường nhà đất TP. HCM trầm lắng.