cattuongwesternpearl

Tôn vinh nhiều đơn vị đạt chuẩn văn hóa kinh doanh

16/08/2022 21:30

(Chinhphu.vn) - Các hoạt động của Diễn đàn quốc gia "Văn hóa với doanh nghiệp" nhằm góp phần thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam.

Tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam

Ngày 15/8, Ban Tổ chức triển khai cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" (Ban Tổ chức 248) thông tin về Diễn đàn quốc gia "Văn hóa với doanh nghiệp" lần thứ hai.

Diễn đàn nhằm lan tỏa sâu rộng cuộc vận động "Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Ban Tổ chức diễn đàn gồm: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công thương, Bộ VHTT&DL, Ban Tổ chức triển khai cuộc vận động "Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam", VCCI, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Diễn đàn do Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) và các đơn vị phối hợp thực hiện.

Diễn đàn cũng là dịp để lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam.

Sẽ có 3 hoạt động chính tại diễn đàn lần này là hội thảo "Chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững", lễ tôn vinh, trao chứng nhận "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam" năm 2022 và các doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam năm 2021, năm 2022, tiếp kiến lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước.

Văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế

Các hoạt động của diễn đàn nhằm góp phần thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước, từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

PGS.TS. Nguyễn Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam cho hay, hội thảo "Chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững" sẽ tập trung thảo luận xung quanh các vấn đề chính: Vai trò, tác động của chấn hưng văn hóa đến phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; những nội dung cơ bản của chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; những bài học thực tiễn của Việt Nam và quốc tế về phát huy vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, nhất là trong và sau đại dịch COVID-19; giải pháp nâng cao vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh hậu COVID-19 và các xung đột địa-chính trị, địa-kinh tế trên thế giới hiện nay.

Còn theo PGS.TS. Dương Thị Liễu, Viện trưởng Viện Văn hóa kinh doanh (thuộc VNABC), lễ tôn vinh "Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam" dành cho các doanh nghiệp đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng quốc gia xét duyệt "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam" lựa chọn. Bộ tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tham gia xây dựng và có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và báo chí.

Nhật Nam


Bạn đang đọc bài viết "Tôn vinh nhiều đơn vị đạt chuẩn văn hóa kinh doanh" tại chuyên mục DOANH NGHIỆP. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline: 0903781209, hoặc gửi về địa chỉ email: chuyendongthitruong.vn@gmail.com - phutrachnoidung@gmail.com.