cattuongwesternpearl

TVSI tiếp tục bị phạt

01/06/2023 00:53

Mới đây, UBCKNN đã quyết định đặt Chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt do báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính không được kiểm toán.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt – TVSI (mã chứng khoán: TVS), địa chỉ tại tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Theo đó, TVSI bị phạt số tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ.

Cụ thể, ngày 3/6/2021 và 4/6/2021, tỉ lệ ký quỹ ban đầu của một số tài khoản khách hàng thấp hơn 50% theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 87 ngày 25/1/2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Tuy nhiên, công ty đã giải ngân cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ khi khách hàng không bảo đảm tỉ lệ ký quỹ theo quy định.

Ngày 18/5 vừa qua, UBCKNN đã ban hành quyết định đặt CTCP Chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt do báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2022 do công ty lập không được kiểm toán. Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 18/5/2023 đến ngày 17/9/2023.

Tài chính - Ngân hàng - TVSI tiếp tục bị phạt

Công ty bị phạt do giải ngân cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ khi khách hàng không bảo đảm tỉ lệ ký quỹ theo quy định.

Trước đó, ngày 29/5, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số về việc xử phạt vi phạm hành chính số tiền 125 triệu đồng đối với CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco, theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Vitaco đã không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tình hình quản trị năm 2022, công ty có 7 thành viên HĐQT, trong đó chỉ có 1 thành viên HĐQT độc lập, không đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Theo Luật chứng khoán, số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định sau: có tối thiểu 1 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 3 đến 5 thành viên, tối thiểu 2 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 6 đến 8 thành viên, và tối thiểu 3 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 9 đến 11 thành viên.

Bạn đang đọc bài viết "TVSI tiếp tục bị phạt" tại chuyên mục TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline: 0903781209, hoặc gửi về địa chỉ email: chuyendongthitruong.vn@gmail.com - phutrachnoidung@gmail.com.